Szkola Podstawowa w Borku Starym
::  Strona główna  ::  Dokumenty szkoły  ::  Nauczyciele  ::  Kontakt  ::
Menu
Strona główna
Uczniowie
Nauczyciele
Dokumenty Szkoły
Rada Rodziców
Podział godzin
Kółka zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
SKS
Kalendarz roku szkolnego 2015/2016
TERMINY WYWIADÓWEK
STOŁÓWKA
Kontakt
Autorzy strony
 
Intertele
Intertele
 
NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY - PROJEKTY:
Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 
Gry dla dzieci, piosenki dla dzieci online-Buliba.pl
 
Popraw swoją ortografię i nie tylko
Intertele
 
KĄCIK MŁODEGO GRAFIKA
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Prace konkursowe "Jan Paweł II - w sercu i pamięci"
Prace konkursowe "Siecio-Żelki"
Prace konkursowe DBI
Komputerowe kartki świąteczne
 
Wyjeżdżasz za granicę?

Przeczytaj!
 
WIADOMOŚCI
Wejdź na stronę
Wejdź na stronę 
Wejdź na stronę
 
Galerie
Prace laureatów międzynarodowego konkursu "Taką Cię kocham, moja Polsko"
Wzorowi w roku szkolnym 2014/2015
Wzorowi w I półroczu 2014/2015
Wzorowi w roku szkolnym 2013/2014
Wzorowi w I półroczu 2013/2014
Wzorowi w roku szkolnym 2012/2013
Wzorowi w I półroczu 2012/2013
Wzorowi w roku szkolnym 2011/2012
Komputerowe kartki wielkanocne 2012
Wzorowi w I półroczu 2011/2012
Wzorowi w roku szkolnym 2010/2011
Wzorowi w I półroczu 2010/2011
Wzorowi w roku szkolnym 2009/2010
Wzorowi w I półroczu 2009/2010
Wzorowi w roku szkolnym 2008/09
Wzorowi w I półroczu 2008/09
Wzorowi w roku szk. 2007/08
XXIV Rajd Pieszy
Wzorowi w I półroczu 2007/08
Dzień Matki 2005
Rajd Hermanowa 2005
Zakończenie roku 2005
Jasełka 2005
Dzień Babci i Dziadka 2006
Święto Wiosny 2006
Rajd Budziwój 2006
Najlepsi w roku szk. 2005/06
XXII Rajd Kielnarowa 2006
Jasełka 2006
Wzorowi w roku szk. 2006/07
 
O Borku Starym
Historia
Walory krajobrazu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne, gleby, kopaliny
Drogi
Walory architektury wiejskiej
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Gwara w Borku Starym
Autorytety
 
Izba Pamiątek Przeszłości
Ocalić od zapomnienia
Napisali o Izbie
Zobacz
 
Humor

Humor szkolny
Humor zeszytów
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieci - wejdź na stronę www.Dzieckowsieci.pl
 
E-mail
 
Informacja PZU SA

Informacja dla rodziców
 
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania dla ...
 
Program Ślady Przeszłości

 Nasz udział 2006/07
 Prezentacja w stolicy 2007
 Nasz udział 2007/08
przeczytaj artykuł na stronie Podkarpackiego Kuratora oświaty

 Nasz udział 2008/09
 Nasz udział 2009/10
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wejdź na stronę www.ceo.org.pl
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
 
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Borku Starym!!!


Znajdziecie na niej informacje o wszystkim, co się dzieje w Naszej Szkole.

Zapraszamy do oglądania naszej strony!!!

(Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x768 pikseli)

Welcome to the website of the Polish Army Primary School in Borek Stary!

Here you will find information about everything that goes on in our school.

We invite you to visiting our website!

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nowych wzorów legitymacji szkolnych dla uczniów i słuchaczy (Dz. U. z 2015r. poz. 23).
Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wpisanie numeru PESEL.
Zgodnie z § 2 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów o symbolu MEN-I/50/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
Proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły z legitymacjami o symbolu MEN-I/50/2, celem dopisania numeru PESEL ucznia.

Bliższe informacje:
http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/rozporzadzenie_informacje_2015.pdf

Zarządzenie o dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2015/2016


Pomoc Unii Europejskiej


W naszej szkole znajdują się: pracownia komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, których zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty unijneW naszej szkole zostały zrealizowane następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie języka angielskiego (2008).
2. Więcej języka angielskiego w szkołach wiejskich (2008/2009).
3. Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borku Starym (2009/2010).
4. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (2009-2011).
5. Łatwiejszy start – utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat z miejscowości Borek Stary (2009-2012).
6. Przez zabawę i naukę z indywidualizacją – indywidualizacja nauczania w klasach I – III (2012/2013).
7. Szklanka mleka (2009 do nadal).
8. Owoce w szkole (2010 do nadal).

Sukces tenisistów w XI Jesiennym Powiatowym Turnieju
PHP-Nuke22 listopada 2015r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim odbył się XI Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Rzeszowskiego.
Organizatorami turnieju byli: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz miejscowy Zespół Szkół.
Współzawodnictwo było rozgrywane w siedmiu grupach wiekowych a nasi zawodnicy występowali w kategorii do 13 lat (urodzeni w roku 2002 i młodsi). Tradycyjnie w tym cyklicznym turnieju wzięli udział zawodnicy naszego Szkolnego Klubu Sportowego.
(Czytaj więcej... | 2058 bajtów więcej | Wynik: 0)
Spotkanie rodziców z psychologiem
PHP-NukeOstatnim akcentem projektu pn. "Profilaktyka to nasza taktyka" realizowanego w ramach programu osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" było spotkanie z psychologiem.
Do naszej szkoły, w dniu wywiadówki 20 listopada, przyjechała pani Elżbieta Bielenda - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie.
Najpierw spotkała się z rodzicami uczniów klas V - VI. Podczas 45-minutowej pogadanki przybliżyła rodzicom uczniów tematykę radzenia sobie z formami agresji i przemocy wśród dzieci, skutków przemocy i cyberprzemocy.
(Czytaj więcej... | 1135 bajtów więcej | Wynik: 0)
Narodowe Święto Niepodległości 2015
PHP-Nuke11 listopada minęła 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku.
Obchodzimy je by upamiętnić dzień 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.
12 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia podczas której uczniowie przypomnieli wydarzenia z tamtego okresu.
Rozpoczęła się ona od tańca patriotycznego w wykonaniu czterolatków.
(Czytaj więcej... | 1162 bajtów więcej | Wynik: 5)
Dziesięciu laureatów międzynarodowego konkursu
PHP-NukeBardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych www.egminy.eu  był organizatorem międzynarodowego konkursu pt. „Taką Cię kocham, moja Polsko”. Celem konkursu było pokazanie Polski w nowym wymiarze geopolitycznym oraz odpowiedź na pytanie, jakie jest nasze obecne spojrzenie na polskość, Polskę i patriotyzm.
Patronat honorowy sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, BIG SA InfoMonitor SA, Muzeum Gliwice oraz prof. dr hab. Roman Antoszewski. Konkurs miał charakter otwarty. Skierowany był do wszystkich, którzy kochają Polskę, są z nią emocjonalnie związani i chcą zabrać głos w sprawie obecnego wymiaru patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, praw i obowiązków wobec Niej.
(Czytaj więcej... | 3110 bajtów więcej | Wynik: 0)
Szkolna audycja muzyczna
PHP-NukeEdukacja muzyczna dziecka ma bardzo ważne znaczenie. Muzyka jako jeden z kierunków edukacji rozwija percepcję słuchową, aktywizuje postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną.
Dbając o prawidłowy rozwój naszych wychowanków, w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy w naszej szkole cykl audycji muzycznych prowadzonych przez Szkołę Muzyczną Yamaha w Rzeszowie.
Muzyczne lekcje skierowane są do dzieci przedszkolnych i dzieci z oddziału "0” oraz uczniów klas I – III.
(Czytaj więcej... | 2186 bajtów więcej | Wynik: 0)
Otwarcie Domu Ludowego
PHP-Nuke7 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Domu Ludowego po generalnym remoncie.
Wśród obecnych gości byli m.in. Burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki, Przewodniczacy Rady Miejskiej Adam Skowroński, radni Rady Miejskiej, księża z miejscowej parafii oraz klasztoru Ojców Dominikanów.
Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia budynku, którego dokonał proboszcz Parafii Piotra i Pawła ks. Adam Pietrucha.
Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali część artystyczną.
(Czytaj więcej... | 1385 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dzień Postaci z Bajek w oddziałach przedszkolnych
PHP-Nuke5 listopada obchodziliśmy w oddziałach przedszkolnych Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Ten dzień jest okazją, aby przypomnieć sobie naszych ulubionych bajkowych bohaterów, którzy są nieodzownym elementem dzieciństwa.
Bajki bawią, uczą, pomagają poznać prawdę o świecie i życiu, oswajają dziecięce lęki.
Czasem stanowią wzór do naśladowania, a czasem pomagają dzieciom rozpoznać zło.
Tego dnia maluszki wysłuchały bajkę „Trzy małe świnki”, układały i opowiadały historyjkę obrazkową do bajki, układały bajkowe puzzle w grupach, budowały domki z patyczków plastikowych, drewnianych oraz z kamieni.
(Czytaj więcej... | 1987 bajtów więcej | Wynik: 0)
Mali architekci z zerówki
PHP-NukeJak wiemy dzieci są bardzo twórcze i pomysłowe. Nasze dzieciaki z „zerówki”, również.
Ostatnio dały się poznać właśnie z tej twórczej strony podczas realizacji bloku tematycznego mówiącego o swojej rodzinie i dziecięcych marzeniach.
Najpierw po sprawdzeniu podstawowej znajomości członków własnej rodziny dzieci wykonały troszkę przy pomocy rodziców  mini drzewo genealogiczne.
Następnie podczas zajęć o „domu” dzieci wyszły z pomysłem wykonania „domków” dla ich zabawek. Zgodziłam się i nie żałuję.
(Czytaj więcej... | 2218 bajtów więcej | Wynik: 0)
Andżelika i Julia nagrodzone w wojewódzkim konkursie
PHP-NukePrace plastyczne naszych uczennic Andżeliki Tereszkiewicz i Julii Patrzyk z klasy VI zostały nagrodzone w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Nasz wspólny świat".
Praca Andżeliki zdobyła II miejsce a Julii wyróżnienie.
Organizatorem konkursu był Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim.
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było: "Odkrywamy Świat Niepełnosprawnych".
Gratuluję laureatkom i życzę dalszych sukcesów plastycznych.

                                                                                                   Magdalena Kawa-Szpala
(Czytaj więcej... | 1402 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dawid laureatem podkarpackiego konkursu
PHP-NukeZ przyjemnością informujemy, że praca plastyczna ucznia klasy IV Dawida Ścibora została doceniona w wojewódzkim konkursie pt.: "Pod kolorowym parasolem jesieni" i zajęła III miejsce.
Organizatorem konkursu był Rzeszowski Dom Kultury filia "Zwięczyca".
W ramach konkursu nadesłano 1321 ciekawych i barwnych prac ze 130 placówek z województwa podkarpackiego.
Ponadto prace plastyczne uczniów naszej szkoły Mai Trzyny, Karola Bieńka, Bartosza Pisza i Amelii Kowaliło zostały wytypowane do wystawy konkursowej. 
(Czytaj więcej... | 1667 bajtów więcej | Wynik: 0)
Wycieczka przedszkolaków do minizoo w Kielnarowej
PHP-Nuke29 października dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z zerówkowiczami wybrały się na wycieczkę do Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej.
W trakcie wycieczki mogliśmy zapoznać się z ideą działalności Centrum Zooterapii WSiZ oraz zwiedzić istniejące tam minizoo, którego mieszkańcami są: osioł Matylda, owce, kuce szetlandzkie, kozy, kotki oraz piękne alpaki. Wszystkie zwierzęta były bardzo przyjazne, oswojone i nie stroniły od ludzi, a wręcz przeciwnie – garnęły się do dzieci.
Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach edukacyjnych o alpace, dzięki którym dowiedziały się skąd do nas przywędrowały, jakie są ich zwyczaje, czym się żywią, jak wygląda ich pielęgnacja, w jaki sposób służą człowiekowi, a także jaką rolę pełnią w zooterapii.
(Czytaj więcej... | 2320 bajtów więcej | Wynik: 0)
Na ścieżce dydaktycznej rezerwatu ''Mójka''
PHP-Nuke26 października, o godz. ósmej, uczniowie klasy VI wraz z opiekunami i trenerem ekologiem wyruszyli autokarem na ostatnie już zajęcia warsztatowe realizowane w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”. Celem naszej wyprawy był utworzony w 1997 roku rezerwat przyrody „Mójka” położony w miejscowości Kąkolówka na terenie gminy Błażowa.
Na powierzchni blisko 300 ha rozciąga się tu przepiękny kompleks lasów bukowo – jodłowych, który objęto ochroną ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych. Po wejściu na ścieżkę dydaktyczną rezerwatu przewodnik - ekolog zwróciła szczególną uwagę na bytującego tu, w zbiorowiskach wodno-błotnych, bobra europejskiego.
(Czytaj więcej... | 2993 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sukces w ogólnopolskim konkursie ''Moje wzrastanie''
PHP-NukeJak co roku uczniowie naszej szkoły (świetliczaki i zerówka) wzięli  udział w X edycji ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” na temat „Wielkość Jana Pawła II w świadectwie przekazanym mi przez innych lub w moim osobistym doświadczeniu”.
Konkurs przebiegał pod patronatem abp. Józefa Michalika i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa.
Temat konkursu był bardzo trudny, zwłaszcza dla „zerówki”, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że z wysłanych dwóch prac obie zostały wyróżnione.
(Czytaj więcej... | 1654 bajtów więcej | Wynik: 0)
Przedszkolaki robią zdrowe kanapki
PHP-NukeW ostatnim tygodniu dzieci z oddziału przedszkolnego rozmawiały o samodzielności, słuchały opowiadania związanego z tym tematem, pomagały zajączkowi Kicusiowi - przyjacielowi grupy w wykonywaniu czynności, których on samodzielnie nie potrafi wykonać.
W piątek, 23 października przedszkolaki odwiedziły szkolną kuchnię oraz podjęły wielkie wyzwanie i samodzielnie przygotowały zdrowe kanapki.
Tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola potrzebne produkty. Na stole pojawiło się pieczywo, masło, ser, wędlina, sałata, ogórki, pomidory, szczypiorek, rzodkiewka, papryka.
(Czytaj więcej... | 2075 bajtów więcej | Wynik: 0)
Ważny projekt profilaktyczny
PHP-NukeNasza szkoła jest uczestnikiem projektu "Profilaktyka to nasza taktyka", realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie.
W ramach projektu odbyły się dwa spektakle teatralno-profilaktyczne dla uczniów klas I-III oraz IV-VI, które były ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji i przemocy.
(Czytaj więcej... | 2444 bajtów więcej | Wynik: 0)
XXXIII Rajd Pieszy do Kielnarowej
PHP-Nuke3 października grupa 25 uczniów naszej szkoły wyruszyła na trasę XXXIII Rajdu Pieszego Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Tyczyn. Rajdowiczom sprzyjała pogoda, która zachęcała do obserwacji piękna krajobrazu Doliny Strugu. W tym roku gospodarzem rajdu i organizatorem imprez towarzyszących była Szkoła Podstawowa w Kielnarowej.
Po przyjściu na miejsce zlotu, rajdowicze zostali poczęstowani smacznym, ciepłym posiłkiem. Później uczestniczyli w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych.
Nasi uczniowie doskonale zaprezentowali się w konkursie piosenki rajdowej, zdecydowanie zdobywając I miejsce.
(Czytaj więcej... | 1381 bajtów więcej | Wynik: 0)
''Ludzie listy piszą ...'' - pan listonosz w świetlicy
PHP-NukePodczas październikowych zajęć świetlicowych mówiliśmy o poczcie.
Dzieci zapoznały się z pracą pocztowców i z drogą listu od nadawcy do adresata.
Nauczyliśmy się prawidłowo adresować koperty a dzieci z klas II i III pisały samodzielnie listy do chorych dzieci. Młodszym dzieciom pomagali pisać podobne listy rodzice, w domu.
Adresy i "profile" dzieci odnaleźliśmy na stronie internetowej "Marzycielska Poczta".
Mamy nadzieję, że napisane przez nas listy do wybranych dzieci, będą bezcennym wsparciem w walce z chorobą.
(Czytaj więcej... | 1759 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dzień Edukacji Narodowej 2015
PHP-Nuke14 października to szczególny dzień - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły orowadzą i nadzorują.
Ten wyjątkowy dzień uczniowie naszej szkoły uczcili wierszami, piosenką i tańcem, składając wszystkim nauczycielom i praciwnikom szkoły podziękowania i najlepsze życzenia.
Podczas uroczystej akademii nagrody dyrektora otrzymały panie: Magdalena Kawa-Szpala, Elżbieta Koniewicz, Joanna Krztoń i Jadwiga Sitek.
(Czytaj więcej... | 1701 bajtów więcej | Wynik: 0)
Odebraliśmy Zieloną Flagę
PHP-NukeW poniedziałek - 12 października w Krakowie odbył się już XIII Zjazd Szkół, które zostały wyróżnione prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi oraz certyfikatem krajowym Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej za rok szkolny 2014/15.
273 placówki z całego kraju zostały uhonorowane certyfikatami, potwierdzającymi najwyższą jakość działań dla zrównoważonego rozwoju.
Nasza szkoła jest jedną z nielicznych reprezentujących województwo podkarpackie.
(Czytaj więcej... | 1565 bajtów więcej | Wynik: 0)
Owocowy tydzień w przedszkolu
PHP-NukeKolorowa jesień na dobre zawitała w naszym przedszkolu. W sali krasnoludków pojawiły się na ścianach i na oknach jesienne dekoracje.
Dzieci, wspólnie z paniami pracującymi w przedszkolu, stworzyły jesienny kącik przyrody, który wypełniony jest różnymi skarbami i darami Pani Jesieni.
Wraz z nadejściem tej pory roku tematyka zajęć w naszym przedszkolu skupiała się głównie na charakterystycznych oznakach jesieni dostrzeganych wokół nas m.in. w parku, w lesie, w ogrodach warzywnych, sadach. Przez ostatnie dwa tygodnie realizowana była tematyka związana z owocami i warzywami.
(Czytaj więcej... | 1874 bajtów więcej | Wynik: 0)
Pasowanie na ucznia 2015
PHP-Nuke6 października 2015 roku w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – uczniowie klasy Ia i Ib zostali pasowani na uczniów.
Uroczystość uświetnili licznie zgromadzeni rodzice oraz uczniowie kl. II-III.
Zanim nastąpiła podniosła chwila ślubowania i pasowania uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne.
Udowodnili, że potrafią już pięknie śpiewać i recytować wiersze. Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie.
(Czytaj więcej... | 1818 bajtów więcej | Wynik: 0)
Kolejny międzynarodowy certyfikat dla naszej szkoły
PHP-NukeJuż po raz drugi nasza szkoła przeszła pomyślnie audyt oraz proces certyfikacji i otrzymała Zieloną Flagę na kolejny rok szkolny.
To zaszczytne wyróżnienie, potwierdzające zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w działania proekologiczne to inicjatywa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, dzięki której coraz więcej szkół osiąga światowy poziom edukacji ekologicznej.
Aby otrzymać międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi, nasza szkoła musiała przedstawić ciekawy plan działań i sumiennie go zrealizować. Tematami priorytetowymi ubiegłorocznych poczynań były: zdrowa żywność w szkole i bioróżnorodność.
(Czytaj więcej... | 2302 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dzień Chłopaka 2015 w przedszkolu
PHP-Nuke30 września obchodziliśmy w oddziale przedszkolnym Dzień Chłopaka.
Tego dnia od samego rana czekały na naszych chłopców różne niespodzianki.
Dziewczynki własnoręcznie wykonały laurki dla kolegów, rodzice zakupili wafelki, panie przygotowały kolorowe szarfy i odznaki „Super chłopaka” oraz pamiątkowe krawaty.
Po oficjalnych życzeniach rozpoczęły się zabawy i tańce z balonami integrujące grupę, przy muzyce z repertuaru dziecięcego, wielką radość sprawiły dzieciom zabawy z chustą animacyjną.
(Czytaj więcej... | 1762 bajtów więcej | Wynik: 0)
Cała Polska Czyta Dzieciom 2015
PHP-NukeNie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika.
Rozumiejąc to i doceniając – nasz oddział przedszkolny oraz zerówka, od kilku lat włączają się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Głośne czytanie dzieciom to codzienny element naszej pracy dydaktyczno wychowawczej. Wychowawczynie grup każdego dnia czytają dzieciom bajki, opowiadania oraz wiersze.
(Czytaj więcej... | 2413 bajtów więcej | Wynik: 0)
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2015
PHP-Nuke21 września w naszym oddziale przedszkolnym po raz pierwszy obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Na tak ważną uroczystość panie pracujące w przedszkolu przygotowały dla dzieci wiele zabaw i atrakcji, rozwijających dziecięcą wyobraźnię.
Największa radość i uśmiech na dziecięcych twarzyczkach pojawiła się podczas malowania palcami i całymi dłońmi namoczonymi w farbie.
Tego dnia przedszkolaki otrzymały opaski na głowę z napisem „Przedszkolak” oraz pamiątkowe medale.
(Czytaj więcej... | 1681 bajtów więcej | Wynik: 0)
NASZA SZKOŁA POSIADA TYTUŁY:
Intertele 

 
ODKRYWAMY TALENTY
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=78
 
SZKOŁA UBIEGAŁA SIĘ O ZNAK JAKOŚCI INTERKLASA 2008/2009
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63
 
ROK SZKOŁY W RUCHU
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=77
 
SZKOŁA UBIEGA SIĘ O CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=76
 
Zagłosuj na naszą stronę internetową!
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
 
Interklasa 2007/2008 dla nasprzeczytaj artykuł na stronie Interklasy

 
Matematyczny Punkt Widzenia

Zobacz archiwalne numery
 
Ostatnio dodane
22-11-2015
Sukces tenisistów w XI Jesiennym Powiatowym Turnieju

20-11-2015
Spotkanie rodziców z psychologiem

12-11-2015
Narodowe Święto Niepodległości 2015

12-11-2015
Dziesięciu laureatów międzynarodowego konkursu

10-11-2015
Szkolna audycja muzyczna

07-11-2015
Otwarcie Domu Ludowego

05-11-2015
Dzień Postaci z Bajek w oddziałach przedszkolnych

03-11-2015
Mali architekci z zerówki

29-10-2015
Andżelika i Julia nagrodzone w wojewódzkim konkursie

29-10-2015
Dawid laureatem podkarpackiego konkursu

29-10-2015
Wycieczka przedszkolaków do minizoo w Kielnarowej

26-10-2015
Na ścieżce dydaktycznej rezerwatu "Mójka"

24-10-2015
Sukces w ogólnopolskim konkursie "Moje wzrastanie"

23-10-2015
Przedszkolaki robią zdrowe kanapki

22-10-2015
Ważny projekt profilaktyczny

22-10-2015
XXXIII Rajd Pieszy do Kielnarowej

22-10-2015
"Ludzie listy piszą ..." - pan listonosz w świetlicy

15-10-2015
Dzień Edukacji Narodowej 2015

12-10-2015
Odebraliśmy Zieloną Flagę

12-10-2015
Owocowy tydzień w przedszkolu

06-10-2015
Pasowanie na ucznia 2015

30-09-2015
Kolejny międzynarodowy certyfikat dla naszej szkoły

30-09-2015
Dzień Chłopaka 2015 w przedszkolu

21-09-2015
Cała Polska czyta dzieciom 2015

21-09-2015
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2015

 
Kącik BHP
 
Wokół Nas

Zobacz archiwalne numery
 
Co słychać w unijnym przedszkolu?
Intertele
 
Artykuły starsze
18-09-2015
Sprzątanie Świata 2015

17-09-2015
Oni dbają o nasze bezpieczeństwo

10-09-2015
Sukces w Turnieju Orlika

01-09-2015
Z uśmiechem w nowy rok szkolny 2015/2016

26-06-2015
Wreszcie upragnione wakacje!

24-06-2015
Sukcesy w międzynarodowych konkursach Genius Logicus i Matematicus

24-06-2015
Egzamin na kartę rowerową 2015

19-06-2015
Sukcesy w konkursie "Piękno Ziemi Tyczyńskiej"

19-06-2015
Wycieczka do Centrum Turystyki i Rekreacji

19-06-2015
Dzień Mamy i Taty w przedszkolu 2015

18-06-2015
Sukcesy w konkursie o św. Florianie

 
Pomóż głodnym dzieciom!!!
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
 
Archiwum artykułów

Archiwum od dnia 24-10-2014
Archiwum od dnia 27-03-2013
Zobacz nowsze archiwum
Zobacz starsze archiwum
 
Certyfikat ZDAMY.PL
 
Internetowy słownik online
Słownik angielski
 
Linki
Przydatne linki
 
Ostatnia aktualizacja
26-11-2015
 
Copyright © 2006
by Szkoła Podstawowa w Borku Starym
Wszelkie prawa zastrzeżoneWeb site powered by PHP-NukePowered by PHP-NUKE


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.11 sekund

:: Elektro phpbb2 style by Totoelectro :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::