Szkola Podstawowa w Borku Starym
::  Strona główna  ::  Dokumenty szkoły  ::  Nauczyciele  ::  Kontakt  ::
Menu
Strona główna
Uczniowie
Nauczyciele
Dokumenty Szkoły
Rada Rodziców
Podział godzin
Kółka zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
SKS
Kalendarz roku szkolnego 2015/2016
TERMINY WYWIADÓWEK
STOŁÓWKA
Kontakt
Autorzy strony
 
ZAGŁOSUJ NA NASZE PRACE!
Wszystkich sympatyków naszej strony prosimy o oddanie głosu na prace naszych uczniów w konkursie "Taką Cię kocham, moja Polsko"


 
Intertele
Intertele
 
NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROGRAMY - PROJEKTY:
Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 Intertele


 
Gry dla dzieci, piosenki dla dzieci online-Buliba.pl
 
Popraw swoją ortografię i nie tylko
Intertele
 
KĄCIK MŁODEGO GRAFIKA
Prace konkursowe "Jan Paweł II - w sercu i pamięci"
Prace konkursowe "Siecio-Żelki"
Prace konkursowe DBI
Komputerowe kartki świąteczne
 
Wyjeżdżasz za granicę?

Przeczytaj!
 
WIADOMOŚCI
Wejdź na stronę
Wejdź na stronę 
Wejdź na stronę
 
Galerie
Wzorowi w roku szkolnym 2014/2015
Wzorowi w I półroczu 2014/2015
Wzorowi w roku szkolnym 2013/2014
Wzorowi w I półroczu 2013/2014
Wzorowi w roku szkolnym 2012/2013
Wzorowi w I półroczu 2012/2013
Wzorowi w roku szkolnym 2011/2012
Komputerowe kartki wielkanocne 2012
Wzorowi w I półroczu 2011/2012
Wzorowi w roku szkolnym 2010/2011
Wzorowi w I półroczu 2010/2011
Wzorowi w roku szkolnym 2009/2010
Wzorowi w I półroczu 2009/2010
Wzorowi w roku szkolnym 2008/09
Wzorowi w I półroczu 2008/09
Wzorowi w roku szk. 2007/08
XXIV Rajd Pieszy
Wzorowi w I półroczu 2007/08
Dzień Matki 2005
Rajd Hermanowa 2005
Zakończenie roku 2005
Jasełka 2005
Dzień Babci i Dziadka 2006
Święto Wiosny 2006
Rajd Budziwój 2006
Najlepsi w roku szk. 2005/06
XXII Rajd Kielnarowa 2006
Jasełka 2006
Wzorowi w roku szk. 2006/07
 
O Borku Starym
Historia
Walory krajobrazu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne, gleby, kopaliny
Drogi
Walory architektury wiejskiej
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Gwara w Borku Starym
Autorytety
 
Izba Pamiątek Przeszłości
Ocalić od zapomnienia
Napisali o Izbie
Zobacz
 
Humor

Humor szkolny
Humor zeszytów
 
Dziecko w sieci
Dziecko w sieci - wejdź na stronę www.Dzieckowsieci.pl
 
E-mail
 
Informacja PZU SA

Informacja dla rodziców
 
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania dla ...
 
Program Ślady Przeszłości

 Nasz udział 2006/07
 Prezentacja w stolicy 2007
 Nasz udział 2007/08
przeczytaj artykuł na stronie Podkarpackiego Kuratora oświaty

 Nasz udział 2008/09
 Nasz udział 2009/10
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wejdź na stronę www.ceo.org.pl
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
 
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Borku Starym!!!


Znajdziecie na niej informacje o wszystkim, co się dzieje w Naszej Szkole.

Zapraszamy do oglądania naszej strony!!!

(Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x768 pikseli)

Welcome to the website of the Polish Army Primary School in Borek Stary!

Here you will find information about everything that goes on in our school.

We invite you to visiting our website!

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym ogłasza wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
na rok szkolny 2015/2016


WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nowych wzorów legitymacji szkolnych dla uczniów i słuchaczy (Dz. U. z 2015r. poz. 23).
Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wpisanie numeru PESEL.
Zgodnie z § 2 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów o symbolu MEN-I/50/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
Proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły z legitymacjami o symbolu MEN-I/50/2, celem dopisania numeru PESEL ucznia.

Bliższe informacje:
http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/rozporzadzenie_informacje_2015.pdf

Zarządzenie o dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2014/2015


Pomoc Unii Europejskiej


W naszej szkole znajdują się: pracownia komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, których zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty unijneW naszej szkole zostały zrealizowane następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie języka angielskiego (2008).
2. Więcej języka angielskiego w szkołach wiejskich (2008/2009).
3. Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borku Starym (2009/2010).
4. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (2009-2011).
5. Łatwiejszy start – utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat z miejscowości Borek Stary (2009-2012).
6. Przez zabawę i naukę z indywidualizacją – indywidualizacja nauczania w klasach I – III (2012/2013).
7. Szklanka mleka (2009 do nadal).
8. Owoce w szkole (2010 do nadal).

Kolejny międzynarodowy certyfikat dla naszej szkoły
PHP-NukeJuż po raz drugi nasza szkoła przeszła pomyślnie audyt oraz proces certyfikacji i otrzymała Zieloną Flagę na kolejny rok szkolny.
To zaszczytne wyróżnienie, potwierdzające zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w działania proekologiczne to inicjatywa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, dzięki której coraz więcej szkół osiąga światowy poziom edukacji ekologicznej.
Aby otrzymać międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi, nasza szkoła musiała przedstawić ciekawy plan działań i sumiennie go zrealizować. Tematami priorytetowymi ubiegłorocznych poczynań były: zdrowa żywność w szkole i bioróżnorodność.
(Czytaj więcej... | 2302 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dzień Chłopaka 2015 w przedszkolu
PHP-Nuke30 września obchodziliśmy w oddziale przedszkolnym Dzień Chłopaka.
Tego dnia od samego rana czekały na naszych chłopców różne niespodzianki.
Dziewczynki własnoręcznie wykonały laurki dla kolegów, rodzice zakupili wafelki, panie przygotowały kolorowe szarfy i odznaki „Super chłopaka” oraz pamiątkowe krawaty.
Po oficjalnych życzeniach rozpoczęły się zabawy i tańce z balonami integrujące grupę, przy muzyce z repertuaru dziecięcego, wielką radość sprawiły dzieciom zabawy z chustą animacyjną.
(Czytaj więcej... | 1762 bajtów więcej | Wynik: 0)
Cała Polska Czyta Dzieciom 2015
PHP-NukeNie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika.
Rozumiejąc to i doceniając – nasz oddział przedszkolny oraz zerówka, od kilku lat włączają się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Głośne czytanie dzieciom to codzienny element naszej pracy dydaktyczno wychowawczej. Wychowawczynie grup każdego dnia czytają dzieciom bajki, opowiadania oraz wiersze.
(Czytaj więcej... | 2252 bajtów więcej | Wynik: 0)
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2015
PHP-Nuke21 września w naszym oddziale przedszkolnym po raz pierwszy obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Na tak ważną uroczystość panie pracujące w przedszkolu przygotowały dla dzieci wiele zabaw i atrakcji, rozwijających dziecięcą wyobraźnię.
Największa radość i uśmiech na dziecięcych twarzyczkach pojawiła się podczas malowania palcami i całymi dłońmi namoczonymi w farbie.
Tego dnia przedszkolaki otrzymały opaski na głowę z napisem „Przedszkolak” oraz pamiątkowe medale.
(Czytaj więcej... | 1681 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sprzątanie Świata 2015
PHP-NukeTegoroczna akcja Sprzątania Świata odbyła się pod hasłem: „Wyprawa – poprawa”.
W ramach tegorocznej edycji zwracano uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
W dniu 18.09.2015 r. zerówczaki z naszej szkoły przyłączyły się również do tej ogólnopolskiej akcji.
Tym razem ta praktyczna lekcja ekologii rozpoczęła się pogadanką i rozmową kierowaną, która uświadomiła najmłodszym cel tej akcji.
(Czytaj więcej... | 1869 bajtów więcej | Wynik: 0)
Oni dbają o nasze bezpieczeństwo
PHP-Nuke16 września  w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z panem policjantem Pawłem Mazurem pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.
Celem wizyty było zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego oraz wyrabianie nawyku prawidłowego zachowania się na ulicy. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały policjanta, który uczulał na zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez ulicę w wyznaczonych do tego miejscach. Dzieci zapoznały się również z kilkoma znakami drogowymi oraz zasadami bezpieczeństwa pasażera w samochodzie. Z dużym zaciekawieniem słuchały opowiadania o pracy policjantów.
(Czytaj więcej... | 3929 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sukces w Turnieju Orlika
PHP-Nuke10 września 2015r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Tyczynie odbyły się gminne eliminacje 6. Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Filip, Konrad Gąsior, Dawid Inglot, Wojciech Konkol, Kacper Krużel, Tomasz Pałac, Mikołaj Szpala i Jakub Ślączka. Turniej odbywał się systemem każdy z każdym.
Nasi chłopcy spisali się znakomicie i wygrali wszystkie mecze (z Hermanową, Kielnarową, Matysówką, Tyczynem). W sumie strzelili 15 bramek, z czego Mikołaj Szpala - 12.
(Czytaj więcej... | 1155 bajtów więcej | Wynik: 0)
Z uśmiechem w nowy rok szkolny 2015/2016
PHP-NukeSzybko minęły wakacje i w dniu 1 września wszyscy uczniowie, nauczyciele i wielu rodziców spotkali się na uroczystym apelu w sali gimnastycznej.
Spotkanie rozpoczął pan dyrektor, który poinformował o tym co czeka wszystkich w nowym roku szkolnym 2015/2016. Zwrócił uwagę na to, że w tym roku bezpłatne podręczniki dostaną dzieci klas pierwszych, drugiej i czwartej.
Szkoła będzie też poświęcać dużo uwagi na bezpieczeństwo uczniów.
We wszystkich elementach pracy szkoły umacniana będzie współpraca z rodzicami.
(Czytaj więcej... | 1410 bajtów więcej | Wynik: 0)
Wreszcie upragnione wakacje!
PHP-Nuke26 czerwca we wszystkich szkołach w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek, który zasygnalizował koniec roku szkolnego 2014/2015 oraz początek upragnionych wakacji.
Uroczystość zakończenia roku rozpoczęła się od Mszy Św. w Kościele Parafialnym.
Po powrocie do szkoły, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy obsługi zebrali się w sali gimnastycznej.
Po przywitaniu wszystkich przez pana dyrektora, wyświetlono film, w którym absolwenci opowiadali o sobie oraz o ciekawych, ich zdaniem, wydarzeniach podczas ich siedmioletniego pobytu w szkole.
(Czytaj więcej... | 2156 bajtów więcej | Wynik: 5)
Sukcesy w międzynarodowych konkursach Genius Logicus i Matematicus
PHP-NukePo raz siódmy uczniowie naszej szkoły wystartowali w międzynarodowym konkursie logicznym "Genius Logicus". Uczestnicy konkursu rozwiązują różnorodne zadania logiczne.
Zawody składają się z dwóch części: krajowej (A - bez pomiaru czasu) oraz międzynarodowej (B - z pomiarem czasu). Zawodnicy pracują w obydwu częściach "on-line", a czas rejestrowany jest przez komputer znajdujący się na terenie Słowacji.
W roku szkolnym 2014/2015 w zawodach startowali uczniowie z 17 krajów.
(Czytaj więcej... | 2828 bajtów więcej | Wynik: 0)
Egzamin na kartę rowerową 2015
PHP-Nuke24 czerwca był dla uczniów klasy czwartej bardzo ważnym dniem ze względu na egzamin na kartę rowerową.
Wcześniej kandydaci na kierowców zaliczyli część teoretyczną, podczas której wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego.
Aby otrzymać kartę rowerową, trzeba też zaliczyć część praktyczną.
W czasie egzaminu praktycznego trzeba pokonać specjalny tor przeszkód, który należy przejechać z zachowaniem przepisów ruchu drogowego oraz wykazać się przy tym umiejętnością jazdy na rowerze.
(Czytaj więcej... | 1049 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sukcesy w konkursie ''Piękno Ziemi Tyczyńskiej''
PHP-Nuke
W dniu 19 czerwca odbyło się podsumowanie IV. edycji konkursu plastycznego "Piękno naszej Ziemi Tyczyńskiej", którego organizatorem było Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej. Konkurs był adresowany do uczniów szkół z terenu gminy Tyczyn.
Zadaniem uczestników konkursu było ukazanie piękna krajobrazu ziemi tyczyńskiej, jej architektury, przyrody, a także zwyczajów i obrzędów.
Komisja konkursowa analizie poddała 230 prac.
W kategorii prace plastyczne klas "0"-III drugie miejsce zajęli Dominik Chyłek i Maja Trzyna, a trzecie Jan Waściszakowski.
(Czytaj więcej... | 1529 bajtów więcej | Wynik: 0)
Wycieczka do Centrum Turystyki i Rekreacji
PHP-Nuke19 czerwca 2015r. klasy II i III wybrały się na wycieczkę do Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej.
Uczniowie mieli okazję spróbować pod okiem fachowców jazdy na koniu.
Uczestniczyli też w zajęciach dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z alpakami i innymi zwierzętami wykorzystywanymi w zooterapii.
Oprócz poznania ciekawostek z życia zwierząt, uczniowie mieli okazję je karmić, głaskać i przytulać.
Dla wszystkich było to niezapomniane przeżycie.
(Czytaj więcej... | 794 bajtów więcej | Wynik: 0)
Dzień Mamy i Taty w przedszkolu 2015
PHP-Nuke19 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi rodzicami świętowały Dzień Mamy i Taty. Jest to szczególna uroczystość, której towarzyszą niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma z pociech.
Na tę okoliczność dzieci wraz z paniami przygotowały dla rodziców część artystyczną: inscenizacje pt. „Grymaśna stokrotka” , „Modna Kaczka”, „Żuk”, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i zatańczyły trzy układy taneczne: taniec z telefonami, dziewczynki tańczyły do piosenki „Laleczka z saskiej porcelany” w strojach baletnicy, chłopcy do melodii „Vabank” z kapeluszami i gazetami.
(Czytaj więcej... | 2548 bajtów więcej | Wynik: 0)
Sukcesy w konkursie o św. Florianie
PHP-NukeW dniu 19 czerwca 2015r. na boisku przy naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie II Gminnego Konkursu Plastycznego pt. "Święty Florian, patron strażaków". Organizatorem konkursu był Dom Ludowy w Borku Starym oraz miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Patronat nad konkursem sprawowali Burmistrz Tyczyna oraz Zarząd Miejsko Gminny ZOSP PR w Tyczynie.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie rzeźby inspirowanej tematem konkursu. W uroczystości wzięli udział laureaci wraz z opiekunami z placówek oświatowych gminy Tyczyn: Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Tyczynie oraz szkół podstawowych z Borku Starego, Hermanowej, Kielnarowej, Matysówki i Tyczyna.
(Czytaj więcej... | 2017 bajtów więcej | Wynik: 0)
Podczas deszczu w górach fajnie jest
PHP-Nuke
15 czerwca, mimo nieciekawych prognoz pogody, uczniowie klas IV-VI z naszej szkoły wyruszyli na długo wyczekiwaną trzydniową wycieczkę do Szczawnicy i Zakopanego.
Najważniejszym celem pierwszego dnia wyprawy w góry było wejście na Sokolicę w Pieninach. Po przyjeździe na miejsce przywitał nas solidny deszcz. Mimo niesprzyjającej pogody postanowiliśmy spróbować swoich sił. Ale niestety, po przepłynięciu Dunajca, trzeba było zawrócić bo rozpętała się burza.
Wszyscy, przemoknięci do suchej nitki, wróciliśmy do autokaru i udaliśmy się do Poronina, gdzie czekały na nas ciepłe kwatery.

(Czytaj więcej... | 3009 bajtów więcej | Wynik: 5)
Piknik rodzinny nad Sanem
PHP-NukeW sobotę, 13 czerwca, dzieci z zerówki wraz z rodzeństwem i rodzicami zebrały się przed szkołą, skąd autokarem udaliśmy się do Jawornika Polskiego na stację kolejki wąskotorowej. O godzinie 10.40 wsiedliśmy do ciuchci „Podgórzanin” by odbyć ekscytującą podróż.
Dzieci wprost nie mogły się doczekać „małego pociągu” i gdy wreszcie się pojawił na horyzoncie, radości i zdziwieniu nie było końca (Dlaczego taka mała?, A czemu się z niej nie dymi?, Ile ma lat? itd.). W końcu wszyscy ulokowaliśmy się w odkrytych wagonach, co nie było łatwe, bo było nas wszystkich 77 osób.
(Czytaj więcej... | 2763 bajtów więcej | Wynik: 0)
Czwartoklasiści w rezerwacie przyrody
PHP-Nuke
W czwartek, 11 czerwca, dzieci z kl. IV wzięły udział w jednodniowych ekologicznych zajęciach warsztatowych, realizowanych w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”.
Organizator – stowarzyszenie EKOSKOP” z Rzeszowa - zadbało, aby młodzi ekolodzy zdobyli odpowiednią wiedzę dotyczącą specyficznej struktury ekosystemu leśnego, by doświadczyli autentycznego kontaktu z naturą, poznali zadziwiający i tajemniczy świat przyrody. Celem „zielonej wyprawy” był, założony w 1997r, rezerwat przyrodniczy „Wielki Las” położony na terenie gminy Czudec.

(Czytaj więcej... | 2724 bajtów więcej | Wynik: 0)
Niecodzienna lekcja historii sztuki
PHP-NukeWczesnym rankiem 9 czerwca z Podmiejskiego Dworca w Rzeszowie wyruszyliśmy na niezapomnianą lekcję sztuki, historii i kultury.
Swoje „podboje” Krakowa rozpoczęliśmy od wizyty w Bazylice Mariackiej, po czym z wielkim zaciekawieniem wyruszyliśmy do Galerii Sztuki Starożytnej.
Obraz starożytnych rzeźb i przeróżnych przedmiotów przeniósł nas w czasy starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyliśmy w tzw. ko-lekcji z klasą, podczas której poznaliśmy wiele interesujących i ciekawych faktów z życia i sztuki starożytnych przodków.
(Czytaj więcej... | 3273 bajtów więcej | Wynik: 5)
Klasa III zwiedziła Kraków
PHP-Nuke9 czerwca był wyczekiwanym przez uczniów klasy III dniem.
Tego dnia wczesnym, słonecznym porankiem uczniowie wraz z rodzicami oraz wychowawczynią i katechetą ks. Andrzejem Kilarem wyjechali na wycieczkę do Krakowa.
Wycieczka odbyła się po uroczystości I Komunii Świętej, więc pierwszym celem podróży było odwiedzenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Tutaj uczniowie uczestniczyli we mszy świętej.
Następnym punktem programu było wyczekiwane przez wszystkich krakowskie ZOO.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały różne gatunki zwierząt i roślin.
(Czytaj więcej... | 1896 bajtów więcej | Wynik: 0)
''Mam talent'' z okazji Dnia Dziecka
PHP-NukeTrzeciego czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje talenty i umiejętności w konkursie „Mam Talent”.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 56 osób.
W przeważającym stopniu dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne.
W trzech kategoriach wiekowych wyróżniono po kilkoro uczniów, którzy otrzymali medale i słodkie batoniki.
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu dostali słodkie upominki.
(Czytaj więcej... | 1550 bajtów więcej | Wynik: 0)
Wycieczka do kolorowego świata
PHP-NukeZ okazji Dnia Dziecka, nauczycielki z oddziałów przedszkolnych zorganizowały swoim podopiecznym wycieczkę autokarową do Centrum Zabaw „Kolorowy Świat” w Rzeszowie.
Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni, a także integracja dzieci  przedszkolnych.
Zanim wyruszyliśmy na wycieczkę, przedszkolaki zostały zapoznane z zasadami zachowania się w autokarze, podczas pobytu w centrum zabaw i przestrzegania ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Około  godziny 9.00 dotarliśmy na miejsce.
Miłe wrażenie zrobiła na nas pani, która przywitała naszą grupę i oznajmiła o umowach i zasadach jakie panują podczas pobytu w sali.
(Czytaj więcej... | 2272 bajtów więcej | Wynik: 0)
Turniej tenisowy z okazji Dnia Dziecka 2015
PHP-Nuke2 czerwca w naszej szkole odbył się tradycyjny turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka. Organizatorwm zawodów i fundatorem nagród był Szkolny Klub Sportowy.
Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców.
Wsród dziewczynek zwyciężyła Magdalena Lasota przed Aleksandrą Ossolińską, Magdaleną Pluta, Klaudią Płodzień i Patrycją Inglot.
W kategorii chłopców I miejsce zajął Wojciech Konkol, który wyprzedził Jakuba Warchoła, Konrada Warchoła, Dawida Inglota i Patryka Ossolińskiego.
(Czytaj więcej... | 1956 bajtów więcej | Wynik: 0)
Ogólnopolski sukces Wojtka
PHP-Nuke
Przypominamy,że co miesiąc na stronie internetowej sieciaków pojawiają się nowe, ciekawe konkursy a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Konkursy przeznaczone są tylko dla zarejestrowanych użytkowników tego serwisu.
Prace konkursowe należy zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez formularz konkursowy, umieszczony na stronie a rozmiar pracy nie może przekraczać 3MB.
W maju praca konkursowa "Sieciaki i kolekcja Disney Junior" Wojciecha Konkola z kl.V zajęła I miejsce w kraju a w czerwcu jego praca pt. "Siecioptak" uplasowała się na II miejscu.

(Czytaj więcej... | 2014 bajtów więcej | Wynik: 0)
Rowerem do Rzeszowa
PHP-Nuke
W sobotę, 30 maja, odbyła się wycieczka rowerowa piątoklasistów.
Punktualnie o godzinie 8.00, przy pięknej, słonecznej pogodzie, jedenastoosobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wyruszyła spod szkoły do Rzeszowa na swoich, dobrze przygotowanych do drogi, jednośladach.
Po pierwszym, około godzinnym etapie wyczerpującej, ale bardzo przyjemnej wędrówki, wszyscy z przyjemnością zrobili sobie dłuższą przerwę na odpoczynek obok dużego placu zabaw mieszczącego się w sąsiedztwie rzeszowskiej „Żwirowni”.

(Czytaj więcej... | 2759 bajtów więcej | Wynik: 0)
NASZA SZKOŁA POSIADA TYTUŁY:
Intertele 

 
ODKRYWAMY TALENTY
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=78
 
SZKOŁA UBIEGAŁA SIĘ O ZNAK JAKOŚCI INTERKLASA 2008/2009
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63
 
ROK SZKOŁY W RUCHU
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=77
 
SZKOŁA UBIEGA SIĘ O CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI
Wejdź na stronę www.spborek.itl.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=76
 
Zagłosuj na naszą stronę internetową!
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
 
Interklasa 2007/2008 dla nasprzeczytaj artykuł na stronie Interklasy

 
Matematyczny Punkt Widzenia

Zobacz archiwalne numery
 
Ostatnio dodane
30-09-2015
Kolejny międzynarodowy certyfikat dla naszej szkoły

30-09-2015
Dzień Chłopaka 2015 w przedszkolu

21-09-2015
Cała Polska czyta dzieciom 2015

21-09-2015
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2015

18-09-2015
Sprzątanie Świata 2015

17-09-2015
Oni dbają o nasze bezpieczeństwo

10-09-2015
Sukces w Turnieju Orlika

01-09-2015
Z uśmiechem w nowy rok szkolny 2015/2016

26-06-2015
Wreszcie upragnione wakacje!

24-06-2015
Sukcesy w międzynarodowych konkursach Genius Logicus i Matematicus

24-06-2015
Egzamin na kartę rowerową 2015

19-06-2015
Sukcesy w konkursie "Piękno Ziemi Tyczyńskiej"

19-06-2015
Wycieczka do Centrum Turystyki i Rekreacji

19-06-2015
Dzień Mamy i Taty w przedszkolu 2015

18-06-2015
Sukcesy w konkursie o św. Florianie

17-06-2015
Podczas deszczu w górach fajnie jest

13-06-2015
Piknik rodzinny nad Sanem

11-06-2015
Czwartoklasiści w rezerwacie przyrody

09-06-2015
Niecodzienna lekcja historii sztuki

09-06-2015
Klasa III zwiedziła Kraków

03-06-2015
"Mam talent" z okazji Dnia Dziecka

03-06-2015
Wycieczka do kolorowego świata

02-06-2015
Turniej tenisowy z okazji Dnia Dziecka 2015

01-06-2015
Ogólnopolski sukces Wojtka

30-05-2015
Rowerem do Rzeszowa

 
Kącik BHP
 
Wokół Nas

Zobacz archiwalne numery
 
Co słychać w unijnym przedszkolu?
Intertele
 
Artykuły starsze
29-05-2015
Sukces w wojewódzkim konkursie plastycznym

28-05-2015
Sukces w biegu ulicznym

22-05-2015
W zaczarowanym świecie teatru

22-05-2015
Nasi artyści rozbili bank nagród w Sokołowie

20-05-2015
Edukacja ekologiczna w terenie

15-05-2015
Finał konkursu polonistycznego

14-05-2015
Podwójny sukces w międzynarodowym konkursie

11-05-2015
Ostatnie warsztaty o bioróżnorodności

11-05-2015
Jestem Małym Europejczykiem

08-05-2015
Nagroda dla Mai w powiatowym konkursie

08-05-2015
Pouczająca wywiadówka

 
Pomóż głodnym dzieciom!!!
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
 
Archiwum artykułów

Archiwum od dnia 24-10-2014
Archiwum od dnia 27-03-2013
Zobacz nowsze archiwum
Zobacz starsze archiwum
 
Certyfikat ZDAMY.PL
 
Internetowy słownik online
Słownik angielski
 
Linki
Przydatne linki
 
Ostatnia aktualizacja
04-10-2015
 
Copyright © 2006
by Szkoła Podstawowa w Borku Starym
Wszelkie prawa zastrzeżoneWeb site powered by PHP-NukePowered by PHP-NUKE


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.18 sekund

:: Elektro phpbb2 style by Totoelectro :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::